Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld als kennismaking voor ouders van toekomstige leerlingen en als naslagwerk voor de ouders met kinderen op onze school. Je kunt hierin lezen wat je van ons mag verwachten en hoe wij ons als team willen inzetten zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen ouders, en het schoolteam onmisbaar.

Om te lezen en te downloaden:


Bijlage 1: jaarplan 2019- 2020
Bijlage 2: jaarverslag 2018- 2019
Bijlage 3: schoolondernemingsplan 2015- 2019
Bijlage 4: urenverantwoording 2019-2020
Bijlage 5: veiligheidsplan 2019-2023
Bijlage 6: zorgplan 2019-2023

Download schoolgids