Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld als kennismaking voor ouders van toekomstige leerlingen en als naslagwerk voor de ouders met kinderen op onze school. Je kunt hierin lezen wat je van ons mag verwachten en hoe wij ons als team willen inzetten zodat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige persoonlijkheid. Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen ouders, en het schoolteam onmisbaar.

Om te lezen en te downloaden:

Bijlage 1: jaarplan 2018- 2019
Bijlage 2: jaarverslag 2017- 2018
Bijlage 3: schoolondernemingsplan 2015- 2019

Download schoolgids