Kwaliteitszorg

Uiteraard mag je van ons verwachten dat wij de kwaliteit van onze school bewaken en verbeteren.
Dit doen wij aan de hand van verbeterplannen, zoals het schoolplan en het schoolplan. Iedere 4 jaar krijgt de school bezoek van de inspectie met als doel de kwaliteit te inspecteren. 

Om te lezen en downloaden:

Bijlage 1: protocol medicijnverstrekking
Bijlage 2: protocol pesten
Bijlage 3: protocol meer- en hoogbegaafdheid
Bijlage 4: protocol hoofdluis
Bijlage 5: tevredenheidsonderzoek leerlingen
Bijlage 6: tevredenheidsonderzoek ouders
Bijlage 7: medewerkersonderzoek
Bijlage 8: aannamebeleid Prodas
Bijlage 9: klachtenregeling Prodas
Bijlage 10: rapportage kwaliteitsonderzoek inspectie
Bijlage 11: schoolondersteuningsprofiel