Over De Wegwijzer

Samen 't beste uit jezelf halen 

Basisschool de Wegwijzer is de spil van het kerkdorp Vlierden. Onze school is een plaats waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren hen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en elkaar, samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. 
Onze leerlingen worden eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Hierdoor zal een grotere betrokkenheid ontstaan Dit doen we onder anderen door hem te helpen bij het stellen van doelen, het geven en ontvangen van feedback en door hen te leren reflecteren op hun leerproces. 

Ouders worden bij dit proces betrokken. Wij geloven dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en school het beste uit ieder kind naar boven haalt.