Schooltijden

Voor alle groepen geldt:

Maandag, dinsdag en donderdag

Ochtend: 8.30 uur - 12.00 uur
Middag: 13.15 uur - 15. 15 uur 

Woensdag
8.30 - 12.30 

Vrijdag
groep 1 t/m 4: 08.30 uur- 12.30 uur 
groep 5 t/m 8 08.30 uur - 14:30 uur (eten op school) 

8.25 en 13.10: de eerste zoemer gaat.
De kinderen verzamelen op de verzamelplaats op het schoolplein en wachten op de leerkracht. Samen lopen ze rustig naar binnen. 

8.30 en 13.15: de tweede zoemer gaat.
Het is stil in het schoolgebouw,  iedereen zit op zijn plaats en is aan het werk, de deur gaat dicht en de les kan beginnen.

Ouders nemen buiten afscheid van hun kind. Dit bevordert de zelfstandigheid en zorgt voor een rustige start van de lessen. Wilt u voor school kort iets bespreken met de leerkracht, kunt u vanaf 8.15 uur of 13.00 uur even binnenlopen bij de betreffende leerkracht. Als u langer tijd nodig denkt te hebben, kunt u beter een afspraak na school inplannen. Na 15.15 uur kunt u altijd even binnen lopen.Tijdens de inloopmomenten kunt u samen uw kind de werkjes bekijken.