Aanmelden

Hieronder vind je informatie die belangrijk is om te weten als je je kind aan wil melden.

Als je je kind wilt aanmelden of als je meer informatie wilt over basisschool de Wegwijzer kun je een afspraak maken met onze directeur: mevrouw Jeanne Verberne. Telefoonnummer: 0493-311213

 

Mail Jeanne Verberne

Zou je bij het aanmelden een kopie van één van de volgende documenten mee willen brengen:

  • Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/ verzorger van het kind is verstrekt, of
  • Eigen paspoort van het kind, of
  • Eigen identiteitskaart van het kind

Mocht je niet (meer) beschikken over het sofinummer van je kind(eren), dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst; zij geven je dan een afschrift van het juiste sofinummer.

Protocol aanname nieuwe leerlingen