Aanmelden

Als je je kind wilt aanmelden of als je meer informatie wilt over basisschool de Wegwijzer kun je een afspraak maken met onze directeur: mevrouw Jeanne Verberne. Telefoonnummer: 0493-311213

Mailadres: jeanne.verberne@prodas.nl

Mail Jeanne Verberne

Je kunt ook gebruik maken van onze inschrijfochtend op donderdag 18 januari. 

In principe moeten alle kinderen aangemeld worden die voor 1 oktober 2019 vier jaar worden. Op dit moment zijn er geen wachtlijsten.

Zou je een kopie van één van de volgende documenten mee willen brengen:

Het document Kennisgeving Sofinummer dat door de Belastingdienst aan de ouder/ verzorger van het kind is verstrekt, of
Eigen paspoort van het kind, of
Eigen identiteitskaart van het kind

Mocht je niet (meer) beschikken over het sofinummer van je kind(eren), dan kun je contact opnemen met de Belastingdienst; zij geven je dan een afschrift van het juiste sofinummer.

Protocol aanname nieuwe leerlingen